Subscrisa S.C. Era Cosmetice Profesionale S.R.L cu sediul în Sibiu, Calea Surii Mici, Vila 12, ap. 4, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 32/621/2016, avand cod fiscal 36014660.

   Declarăm pe propria răspundere ca produsele cosmetice specificate conform facturii la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu Regulamentul European nr.1223/2009. Produsele corespund standardelor europene, sunt pentru uz extern și nu dăunează sănătății. Valabilitatea produselor livrate, în condiții normale de manipulare și depozitare este cea inscripționată pe fiecare produs sau în fișele tehnice care însoțesc produsele.

Produsele comercializate pe acest site sunt în perfectă concordanță cu normele și cerințele europene aplicabile la această dată inclusiv pe teritoriul Romaniei. 


Garantăm în procent de 100% originalitatea produselor și proveniența acestora exclusiv pe căi legale, nu comercializăm produse replică sau produse a căror proveniență nu este certă sau produse care nu vin însoțite cu certificate de conformitate și autenticitate.

Produsele sunt importate și provin de la producatorii al caror nume il reprezintă. în cazul produselor fabricate pe teritoriul Uniunii Europene producătorii atestă faptul că produsele au o durată de valabilitate mai mare sau egala de 30 luni de la data producției, conform certificatului eliberat de producător.
Data de valabilitate de la deschidere este indicata pe fiecare produs in parte prin simbolul specific a unui ambalaj cu capacu desfacut urmat de un număr care indică lunile de valabilitate de la deschidere.

Indicarea termenului de valabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice cu o valabilitate minimă de cel puțin 30 de luni. Asemenea produsele sunt insotite de indicarea duratei de utilizare de la deschidere care nu prezinta niciun pericol pentru consumator.

ATUNCI CÂND SESIZAȚI PRIN ORICE MODALITATE (MIROS, GUST, VĂZ) CĂ UNA DIN PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI S-A MODIFICAT ARUNCAȚI ACEL PRODUS PENTRU CĂ VĂ POATE DĂUNA SĂNĂTĂȚII.
 

REGULAMENTUL EUROPENA PRIVIND PRODUSELE COSMETICE